Yvonne van Vliet
 

Pictures and music on this web site and galleries are for personal viewing and printing only.

They may not be republished in any form without the permission of the copyright holder.

This includes the posting of these pictures onto another web site or server.


Afbeeldingen, muziek en foto’s op deze site en haar galerijen zijn uitsluitend bedoeld voor

persoonlijk gebruik. Ze mogen niet worden gebruikt voor een ander doel zonder toestemming

van de  auteursrechthouder. De content mag ook niet op een andere website of server

worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming.

Doet u dit wel, dan wordt dit beschouwd als inbreuk.

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN!

Auteurswet 1912

Yvonne van Vliet
Jeffrey Lew in Mezzana

Jeffrey Lew

Yvonne van Vliet SPQ&R

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Hier vindt u ondermeer de foto’s van de activiteiten uit de afgelopen jaren.

Anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op 1 computer en/of het printen van een enkele kopie ten behoeve van persoonlijk - niet bedrijfsmatig gebruik - is niet toegestaan.

Wijzigingen

Jeffrey Lew behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van deze website en alle fotoalbums. Neem bij twijfel contact op voor vragen of opmerkingen over het beleid.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN COPYRIGHT ©

Er berust auteursrecht en of andere intellectuele eigendomsrechten op alle op deze website aanwezige informatie. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, afbeeldingen, filmpjes, merknamen, logo's en andere materialen zijn in het algemeen auteursrechtelijk beschermd. Tenzij het publiek domein is. Niets mag van deze website en haar foto galerijen gebruikt of nagemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker c.q. auteursrechthouder Jeffrey Lew eigenaar van deze site.

Privacy

Jeffrey Lew acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gasten en bezoekers van deze website essentieel. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jeffrey Lew houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid jegens andere organisaties, diens rechtsopvolgers, klanten,

zakenpartners en hoteliers wordt niet aanvaard.

Jeffrey Lew is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties, waarnaar verwezen wordt.

Jeffrey Lew geeft geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site wordt geraadpleegd of via deze site wordt uitgewisseld.

Jeffrey Lew kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van andere websites, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of indirect, het gevolg is van het downloaden en installeren van software.

Downloaden en installeren - ook van deze foto’s - is dus altijd op eigen risico!

Yvonne van Vliet

SPQ&R
Yvonne van Vliet

Klik op onderstaande fotoalbums

Yvonne van Vliet
Yvonne van Vliet
Yvonne van Vliet
Yvonne van Vliet

SPQ&R Sun Pleasure Quality & Roman holidays | Foto Galerij

Foto Galerij SPQ&R. Hier vindt u ondermeer de fotoalbums van activiteiten uit de afgelopen jaren. Uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

SPQ&R, foto galerij, legal notice, fotoalbums, afbeeldingen, filmpjes, merknamen, logo's, auteursrechthouder, eigenaar, Jeffrey Lew,  Auteurswet 1912, gebruiksvoorwaarden, disclaimer, eigendomsrechten